OPŠTE O BIOENERGIJI

Pin It

Šta je bioenergija?Bioenergija je energija života, doslovno "životna energija". Lečenje uz pomoć bioenergije je terapija koja može uravnotežiti i uskladiti fizičko i duhovno stanje organizma. Ovakva terapija usmerena je na bioenergetska polja, energetske centre i kanale po kojima energija teče u telu. Da pokušamo da pojasnimo, svaka ćelija u ljudskom telu funkcioniše uz pomoć energije, emitovajući električne impulse, što zauzvrat čini elektro-magnetno bio-energetsko polje koje okružuje naša tela. 

Naša bioenergija je veoma nežna i osetljiva na razne negativne uticaje kao što su stres, loša ishrana, negativna zračenja, nagle promene vremena, klime, mesta boravka i slično. Ukoliko smo dugo vremena izloženi lošim uticajima nase energetsko polje može biti izmenjeno, što se opet vremenom može negativno odraziti na naše psihofizičko stanje. Svaki živ organizam konstantno emituje bio zračenje određene frekvencije, tako se na osnovu jačine tog zračenja može i ustanoviti da li je i koji deo tela oboleo. Za vreme terapije bioenergetičar se trudi da otkloni smetnje i blokade u telu pacijenta tako da energija može nesmetano proticati čime se automatski olakšava proces ozdravljenja. Na taj način iscelitelj (čovek koji poseduje dovoljnu količinu bioenergije), pacijentu pomaže da dođe do izlečenja ali se u suštini obolelo telo leči samo. 

Da li svaki čovek poseduje bioenergiju?Logičan odgovor na ovo pitanje je - "da", što se jasno može i zaključiti iz prethodnog teksta. Ali ako se pri tom misli na bioenergiju koja je potrebna za zaslužno zvanje bioenergetičara odgovor je - "ne". 

Jedna teorija kaže da se svako od nas rađa sa određenim nivoom bioenergije. Tokom života ta bioenergija (bio snaga), može varirati s tim da se ne može podići iznad urođenog potencijala. To znači da nemaju svi ljudi isti nivo bioenergije i da zato ne mogu svi biti bioenergetičari. Sa druge strane, biti dobar bioenergetičar ne znaci samo imati dovoljno visok stepen bioenergije, već je neophodan i određen nivo obrazovanja, samospoznaje, vežbe i naravno iskustva. Takva osoba mora dobro poznavati ljudski organizam kao vrlo složen sistem i savladati tehniku kojom se može, u pozitivnom smislu, uticati na energiju drugih ljudi. 

Neka druga teorija kaže da ipak svi ljudi poseduju isti nivo bioenergije, sa tom razlikom što je retko ko može svesno i kontrolisati. Oni koji uspeju u tome nazivaju se bioenergetičarima. 

Sta sve leči bioenergija (bioterapija)?Lečenje uz pomoć bioenergije ili bioterapija spada u najprirodnije metode lečenja, tvrde bioenergetičari širom planete, jer se lečenje sprovodi uz pomoć lične bioenergije pacijenta. Bioenergija kao vid lečenja može pomoći kod mnogih oboljenja mada najbolje rezultate daje kada su u pitanju problemi sa imunitetom, cirkulacijom, disanjem, kao i razne psihičke tegobe (strahovi, depresija, nervna napetost i neuravnoteženost). Zatim može ublažiti fizičku bol naročito hroničnog karaktera. Ono što poznati bioenergetičari na početku bioterapije zahtevaju od svakog pacijenta, jeste vera u ozdravljenje jer je to energija koja pojačava moć svake vrste terapije a naročito ove. 

Dakle, bioenergija spada u prirodnu vrstu lečenja koja do sada nema poznatih neželjenih efekata i služi kao pomoć klasičnoj medicini. Sve je izvesnije da pametna i uravnotežena kombinacija savremene i alternativne medicine može biti od velikog značaja kada je u pitanju zdravlje ljudi.

izvor: priroda-leci-sve.com

NAJČEŠĆA PITANJA

Kome se preporučuje bioterapija?

Bioterapija je snažan imunostimulans sa višestrukim stimulacijskim i regulacijskim delovanjem na organizam. Prvenstveno se preporučuje svima koji žele očuvati svoje zdravlje bez obzira na bolest ili tegobu.

Rezultati bioenergetskog tretmana

Bioterapija jača opšte zdravlje, snagu i otpornost na bolest, a praksa pokazuje da bioterapija jača odbranbenu funkciju organizma i povećava otpornost na fizičke i psihičke uzročnike stresa.

Rezultati kod bolesnih stanja

Bioenergija kod bolesnih stanja može dovesti do usporavanja i ublažavanja bolesnog procesa, normalizovanje stanja, održavanje stabilnog stanja, pa do slučajeva potpunog povlačenja bolesti.

Bioterapija i hemoterapija

Bioterapija se može raditi isključivo u pauzi između hemoterapija, jer hemoterapija slabi imunitet, a bioterapija ga vraća u normalno stanje.

Da li je bioterapija priznata u svetu?

Da, bioterapija se danas primenjuje sirom sveta, a naziva se energetska ili vibracijska medicina. Bioterapiju je moguće podučavati, što se danas i ostvaruje u raznim akademskim centrima u svetu, nezavisnim ili kroz konvencionalnu medicinu.

ŠTA LEČI BIOTERAPIJA?

 

 

Pin It